Bio-Degreaser Bio-Degreaser Bio-Degreaser Bio-Degreaser Bio-Degreaser Erbjudande fastigheter 2021

"Ny uppdaterad hemsida kommer snart! Tills dess håll till godo med den gamla och tveka inte att höra av er om ni har frågor"

"New website is under construction! Until then, I like to hear from you if you have any questions"

Bli en del av lösningen och påbörja er nedbrytning i ett tidigt skede!

Become part of the solution and start your decomposition at an early stage!

Problem med stank, igensatta avloppsstammar och överfulla fettavskiljare?

Då kan Bio-Degreaser vara lösningen för er! 

Vår lösning är att tillsätta levande bakteriekultur som äter upp det som luktar illa och sätter stopp i rören. (Tre olika sorters bakterier bildar denna unika bakteriefamilj)!

Till skillnad från andra liknande produkter så är Bio-Degreaser direktverkande då det är en färskvara. Liknande produkter är ofta vilande bakterier som inte hinner verka i systemet. Många produkter innehåller även tensider och fria enzymer som flyttar problemet längre ner i avloppet och som dessutom är skadligt för vattenlevande organismer. De flesta biologiska produkterna används som kemikalier och bakterierna får då inte den uppehållstid de behöver utan spolas ut för tidigt. De flesta anläggningar har inga pauser på upp till ett dygn, vilket leder till att de här produkterna inte får den tid de behöver för att börja arbeta.

"Detta problem får du inte med Bio-Degreaser"

Genom att använda Bio-Degreaser kommer ni att;

 • Reducera fettansamlingar och neutralisera dålig lukt i avlopp och fettavskiljare
 • Neutraliserar dålig lukt, speciellt svavelvätelukt (ruttna ägg).
 • Innehåller ingen alkali eller syror är miljövänligt och utan tensider, samt är icke korrosiv eller brandfarlig.
 • Minska kostnaderna för tömning av fettavskiljare
 • Minska riskerna för produktionsstopp
 • Minska tunga transporter och tomgångskörning vid sug- och spoltillfällen
 • Hålla rent i fettavskiljare och avloppsstammar
 • Påverka närmiljöerna och hållbarhetsarbetet
 • Se till att ett starkt gift nu blivit mikronäringsämnen, koldioxid och vatten som åter kan tas upp av växterna och se till att den ekologiska cirkeln är sluten.
 • Ladda erat varumärke med positiva värden genom effektivt hållbarhetsarbete.

Bio-Degreaser är en miljövänlig suspension av levande mikroorganismer som bryter ner (”äter upp”) fett, matoljor, proteiner, kolhydrater och andra fasta livsmedelsrester i avlopp och fettavskiljare.

Bio-Degreaser neutraliserar dålig lukt, speciellt svavelvätelukt (ruttna ägg).

Bio-Degreaser håller effektivt rent i fettavskiljare, avlopp och avloppsledningar.

Kan användas i: Reningsverk, livsmedelsindustrier, avloppsledningar, fettavskiljare, spillvatten- och avloppsbassänger, passagerarfartyg/ färjor, småbåtshamnar och alla typer av industrier och institutioner.

Bio-Degreaser tillförs genom avloppen eller i fettavskiljare enligt separat instruktion.

Bio-Degreaser lösningen är en färskvara som innehåller levande bakteriekultur med näringsämnen.

Innehåller endosporer av släktet Bacilius (B.lichenformis, B.polymoxa, B. Subtilis). Endosporer av Klass I (ATCC, American Type Culture Collection) mikroorganismer.

Godkända av USDA (United States Department of Agriculture) för bruk i lokal där  livsmedel hanteras.

Kemikalieinspektionen klassar inte produkten eftersom det ej är någon kemikalie.

Naturvårdsverket har gett tillstånd att sanera mark med mikroorganismer som bryter ner oljor, bensin och andra farliga ämnen.

I det biologiska steget i reningsverk används mikroorganismer i stor skala för att rena dricksvatten.

Detta är ett miljövänligt biologiskt sätt att bryta ner avfall till mikronäringsämnen, koldioxid och vatten som kan tas upp av växter och på så sätt se till att den ekologiska cirkeln är sluten.

 • BioVerket
 • Erbjudande fastigheter 2021
 • Bio-Degreaser som en samhällslösning

BIO-DEGREASER, ENVIRONMENT-FRIENDLY BIOLOGICAL FAT AND STENCH REDUCER, Now in English, Espanol, Deutsch, Italia, Nederlands, Francais, page 4

 • Julerbjudande
 • Bio-Degreaser Swedish, print and save
 • Bio-Degreaser English, print and save
 • Bio-Degreaser Espanol, print and save
 • Bio-Degreaser Deutsch, print and save
 • Bio-Degreaser Italia, print and save
 • Bio-Degreaser Francais, print and save
 • Bio-Degreaser Nederlands, print and save