Bio-Degreaser, miljövänlig biologisk fett- och luktreducerare

 • Bio-Degreaser är ingen Quick-fix, utan en lösning som blir bättre vid kontinuerlig användning.
 • Bio-Degreaser tillförs genom avloppen eller i fettavskiljare med automatisk dosering enligt separat instruktion.
 • Bio-Degreaser neutraliserar dålig lukt, speciellt svavelvätelukt (ruttna ägg).
 • Bio-Degreaser tar bort stanken från fettavskiljare som kan sprida sig via ventilationskanaler, avluftningsrör eller direkt från rummet där fettavskiljare är placerad.
 • Bio-Degreaser håller effektivt rent i fettavskiljare, avlopp och avloppsledningar.
 • Innehåller ingen alkali eller syror och är icke korrosiv eller brandfarlig.
 • Bio-Degreaser är miljövänligt och utan tensider.
 • Riskerna minimeras att farligt vatten sprider sjukdomar.
 • Inga fler komplicerade avstängningar och åter driftsättning av ventilations- och brandlarms- anläggningar.
 • Tung trafik och tomgångskörning av sug- och spol- fordon minimeras.
 • BioVerket står för leverans av bakterier, doseringspump, installation, drift och underhåll.

Bio-Degreaser lösningen är en färskvara som innehåller levande bakteriekultur med näringsämnen.

Innehåller endosporer av släktet Bacilius (B.lichenformis, B.polymoxa, B. Subtilis). Endosporer av Klass I (ATCC, American Type Culture Collection) mikroorganismer.

 • Bakterierna är encelliga organismer,som förökar sig genom enkel celldelning. En cell kan ge upphov till miljoner nya bakterier.
 • Består av tre olika bakterier som eliminerar varsitt ämne; fett, proteiner och kolhydrater.
 • Äter upp och bryter ner fett, matoljor, proteiner, kolhydrater och andra fasta livmedelsrester i avlopp och fettavskiljare till restprodukter, som lätt rinner vidare i kanalsystemen.
 • Under vandringen genom avloppen ner till fettavskiljaren bildas en biofilm på rörväggarna där bakterierna förökar sig och startar nedbrytningsprocessen.
 • Det är ett miljövänligt biologiskt sätt att bryta ner avfall till mikronäringsämnen, koldioxid och vatten som kan tas upp av växter och på så sätt se till att den ekologiska cirkeln är sluten.

 • Förenklad beskrivning Bio-Degreaser
 • Förenklad beskrivning Bio-Degreaser
 • Förenklad beskrivning Bio-Degreaser
 • Förenklad beskrivning Bio-Degreaser
 • Förenklad beskrivning Bio-Degreaser