BIO-DEGREASER, ENVIRONMENT FRIENDLY BIOLOGICAL FAT AND STENCH REDUCER

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Fördelarna med att använda Bio-Degreaser är att;

  • Reducera fettansamlingar och neutralisera dålig lukt i avlopp och fettavskiljar
  • Neutraliserar dålig lukt, speciellt svavelvätelukt (ruttna ägg).
  • Innehåller ingen alkali eller syror är miljövänligt och utan tensider, samt är icke korrosiv eller brandfarlig.
  • Minska kostnaderna för tömning av fettavskiljare
  • Minska riskerna för produktionsstopp
  • Minska tunga transporter och tomgångskörning vid sug- och spoltillfällen
  • Hålla rent i fettavskiljare och avloppsstammar
  • Påverka närmiljöerna och hållbarhetsarbetet
  • Se till att ett starkt gift nu blivit koldioxid och vatten som åter kan tas upp av växterna. Den ekologiska cirkeln är nu sluten.
  • Ladda varumärket erat varumärke med positiva värden genom effektivt hållbarhetsarbete.